Eco­nomische en fiscale zaken

AanbestedingsAutoriteit moet zorgen voor aanbestedingen volgens de Wet

AFNL en NOA pleiten voor een AanbestedingsAutoriteit die controleert, informeert en zo nodig krachtig optreedt. Want ondanks de verbeterde Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit blijft het marktaandeel voor het mkb bij overheidsaanbestedingen achter.

Gerelateerde artikelen

Alle items bekijken
Cao onwerkbaar weer

Cao onwerkbaar weer

Lees verder
Het zijn bijzondere tijden voor ondernemers om financieel de regie te houden.

Het zijn bijzondere tijden voor ondernemers om financieel de regie te houden.

Lees verder
De ontwikkelingen rondom de oorlogssituatie in Oost-Europa wordt ook door Aannemersfederatie Nederland nauwlettend gevolgd

De ontwikkelingen rondom de oorlogssituatie in Oost-Europa wordt ook door Aannemersfederatie Nederland nauwlettend gevolgd

Lees verder
Aannemersfederatie roept op tot coulance bij enorme prijsstijgingen

Aannemersfederatie roept op tot coulance bij enorme prijsstijgingen

Lees verder
Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

Lees verder
Halveren wettelijke betaaltermijn grootbedrijf goed voor mkb

Halveren wettelijke betaaltermijn grootbedrijf goed voor mkb

Lees verder
Goed dat ook Eerste Kamer instemt met halvering betaaltermijn

Goed dat ook Eerste Kamer instemt met halvering betaaltermijn

We zijn weer een stap verder in het bekorten van betalingstermijnen van grote bedrijven richting mkb. De Eerste Kamer heeft –kort na de Tweede Kamer- unaniem ingestemd met het wetsvoorstel verkorten wettelijke betaaltermijn grote bedrijven aan mkb tot 30 dagen. Hiermee wordt dat binnenkort wet.

Lees verder
Ook vrachtwagens op de schone toer

Ook vrachtwagens op de schone toer

Ondernemers kunnen vanaf 9 mei subsidie krijgen bij aanschaf van een vrachtwagen die schoon rijdt; elektrisch of op waterstof. De hoogte van de subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de grootte van het bedrijf

Lees verder
Wet verkorten wettelijke betaaltermijn 1 juli 2022 in werking

Wet verkorten wettelijke betaaltermijn 1 juli 2022 in werking

Op voordracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft Koning Willem-Alexander besloten dat de wet verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen met ingang van 1 juli 2022 in werking zal treden.

Lees verder
Wet verkorten wettelijke betaaltermijn

Wet verkorten wettelijke betaaltermijn

Vanaf 1 juli 2022 is via de wet geregeld dat opdrachtnemers met opdrachtgevers mogen afspreken dat betalingen moeten plaatsvinden binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen.

Lees verder
Terugbetalen van uitgestelde belastingen - webinar

Terugbetalen van uitgestelde belastingen - webinar

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren op 29 september van 15.30 tot 16.30 uur het webinar 'terugbetalen van uitgestelde belastingen'.

Lees verder
Schulden onder werknemers

Schulden onder werknemers

Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk.

Lees verder
EIB – Bedrijfseconomische kencijfers B&U en GWW-bedrijven 2020

EIB – Bedrijfseconomische kencijfers B&U en GWW-bedrijven 2020

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek dat inzicht geeft in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2020 is recent gepubliceerd.

Lees verder
Gerichte ondersteuning energie-intensief mkb met TEK-regeling

Gerichte ondersteuning energie-intensief mkb met TEK-regeling

Naast huishoudens zijn ook bedrijven van klein tot groot hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten.

Lees verder
Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond

Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers.

Lees verder
Alle items bekijken

Updates

Wetgeving rondom ZZP-ers: De wettelijke status

AFNL en NOA pleiten voor een duidelijke status van de zelfstandige ondernemer (zzp’er) en specifiek voor sectoren met gezagsverhoudingen, zoals in bouw, afbouw en infra. Afschaffing VAR, Wet Aanpak Schijnconstructies en Wet DBA met alle gebreken van dien, volgden elkaar in snel tempo op. Politiek zorg voor duidelijkheid.

Lees verder

Regeldruk ontregelt mkb-ondernemers

Verbaast en vol onbegrip zijn mkb-ondernemers op sociaal gebied geconfronteerd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Wet DBA en het wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie. Regeldruk verhogend en niet werkend in de mkb-praktijk. Waarom leert de overheid niet van punten die de inmiddels verplichte MKB-Toets oplevert!

Lees verder

Transitievergoeding beter afstemmen op mkb

Daar in de bouw, afbouw en infra wordt gewerkt met lange dienstverbanden, kunnen als het echt slecht gaat en reorganisatie niet kan worden voorkomen, mkb-bedrijven failliet gaan aan de verplicht te betalen transitievergoeding. AFNL en NOA pleiten voor vrijstelling hiervan in dit soort gevallen en verzoeken bij de evaluatie van de WAB nadrukkelijk naar de positie van het mkb in bouw, afbouw en infra te kijken.

Lees verder

Loondoorbetalingsproblematiek bij ziekte nu écht oplossen voor mkb

Mkb-aannemers hopen dat er nu écht een oplossing komt voor de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid. De eerder door o.a. politiek en ministerie geboden financiële tegemoetkoming en de mkb-ontzorgpolis lijken te verworden tot een gepolderde oplossing waar het mkb geen baat bij heeft. Onafhankelijk onderzoek van Panteia wijst dit uit.

Lees verder

Samenwerking en Bouwteams noodzaak

Meer ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het bouwbedrijfsleven en overheden en hun uitvoeringsorganisaties is cruciaal voor innovaties in de bouw en moeten politiek mogelijk worden gemaakt. Reeds beproefde convenantsamenwerkingen of Bouwteams leveren een verfrissend resultaat voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lees verder