Economie en ondernemerschap

Mkb is basis voor Nederlandse economie

‘Blijf investeren in een gunstig ondernemersklimaat’

Mkb-aannemers werken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaves als woningbouw, verduurzaming, klimaatverbetering, enz. Daarmee creëren zij werkgelegenheid, vooruitgang, groei en welvaart en staan zij met hun vakmensen midden in de samenleving. Nederland heeft hen dus hard nodig. En dat geldt niet alleen voor mkb-aannemers, maar voor het mkb in het algemeen; maar liefst 98% van de bedrijven in Nederland is mkb. Mkb-ondernemers hebben daarmee een enorme toegevoegde waarde voor ons land. Het is daarom belangrijk dat Nederland een optimaal ondernemersklimaat heeft waarin ondernemers worden gefaciliteerd en niet worden gehinderd door te veel regeldruk.

AFNL vraagt daarom aan de politiek:

  • Zet de MKB-Toets structureel in op uitvoerbaarheid van regels in de ondernemerspraktijk.
  • Zet het MKB-Indicatorprogramma regeldruk voort en doe daadwerkelijk iets met de aangedragen uitkomsten en oplossingsrichtingen.
  • Zorg voor een meetbare netto regeldrukreductie voor het mkb.

Gerelateerde artikelen

Alle items bekijken
Cao onwerkbaar weer

Cao onwerkbaar weer

Lees verder
Het zijn bijzondere tijden voor ondernemers om financieel de regie te houden.

Het zijn bijzondere tijden voor ondernemers om financieel de regie te houden.

Lees verder
De ontwikkelingen rondom de oorlogssituatie in Oost-Europa wordt ook door Aannemersfederatie Nederland nauwlettend gevolgd

De ontwikkelingen rondom de oorlogssituatie in Oost-Europa wordt ook door Aannemersfederatie Nederland nauwlettend gevolgd

Lees verder
Aannemersfederatie roept op tot coulance bij enorme prijsstijgingen

Aannemersfederatie roept op tot coulance bij enorme prijsstijgingen

Lees verder
Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

Lees verder
Halveren wettelijke betaaltermijn grootbedrijf goed voor mkb

Halveren wettelijke betaaltermijn grootbedrijf goed voor mkb

Lees verder
Goed dat ook Eerste Kamer instemt met halvering betaaltermijn

Goed dat ook Eerste Kamer instemt met halvering betaaltermijn

We zijn weer een stap verder in het bekorten van betalingstermijnen van grote bedrijven richting mkb. De Eerste Kamer heeft –kort na de Tweede Kamer- unaniem ingestemd met het wetsvoorstel verkorten wettelijke betaaltermijn grote bedrijven aan mkb tot 30 dagen. Hiermee wordt dat binnenkort wet.

Lees verder
Ook vrachtwagens op de schone toer

Ook vrachtwagens op de schone toer

Ondernemers kunnen vanaf 9 mei subsidie krijgen bij aanschaf van een vrachtwagen die schoon rijdt; elektrisch of op waterstof. De hoogte van de subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de grootte van het bedrijf

Lees verder
Wet verkorten wettelijke betaaltermijn 1 juli 2022 in werking

Wet verkorten wettelijke betaaltermijn 1 juli 2022 in werking

Op voordracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft Koning Willem-Alexander besloten dat de wet verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen met ingang van 1 juli 2022 in werking zal treden.

Lees verder
Wet verkorten wettelijke betaaltermijn

Wet verkorten wettelijke betaaltermijn

Vanaf 1 juli 2022 is via de wet geregeld dat opdrachtnemers met opdrachtgevers mogen afspreken dat betalingen moeten plaatsvinden binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen.

Lees verder
Terugbetalen van uitgestelde belastingen - webinar

Terugbetalen van uitgestelde belastingen - webinar

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren op 29 september van 15.30 tot 16.30 uur het webinar 'terugbetalen van uitgestelde belastingen'.

Lees verder
Schulden onder werknemers

Schulden onder werknemers

Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk.

Lees verder
EIB – Bedrijfseconomische kencijfers B&U en GWW-bedrijven 2020

EIB – Bedrijfseconomische kencijfers B&U en GWW-bedrijven 2020

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek dat inzicht geeft in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2020 is recent gepubliceerd.

Lees verder
Gerichte ondersteuning energie-intensief mkb met TEK-regeling

Gerichte ondersteuning energie-intensief mkb met TEK-regeling

Naast huishoudens zijn ook bedrijven van klein tot groot hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten.

Lees verder
Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond

Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers.

Lees verder
Aanpassing dekking vrijstelling BPM bestelauto’s

Aanpassing dekking vrijstelling BPM bestelauto’s

In het Belastingplan 2023 is een verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers opgenomen.

Lees verder
Pakket van jaarlijks ruim half miljard euro voor aanjagen investeringen mkb

Pakket van jaarlijks ruim half miljard euro voor aanjagen investeringen mkb

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Lees verder
Gunstigere kabinetsgarantie voor mkb’ers die via verduurzaming energiekosten verlagen

Gunstigere kabinetsgarantie voor mkb’ers die via verduurzaming energiekosten verlagen

Het kabinet komt met de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen.

Lees verder
Nadere uitwerking leidt tot aangepaste regeling voor energie-intensief mkb

Nadere uitwerking leidt tot aangepaste regeling voor energie-intensief mkb

Het kabinet heeft de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in oktober aangekondigd.

Lees verder
Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) op hoofdlijnen uitgewerkt

Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) op hoofdlijnen uitgewerkt

Het kabinet heeft de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in oktober aangekondigd. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitwerking van de regeling

Lees verder
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023

Eind december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een groot aantal belastingmaatregelen wijzigt. Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting. Ook wordt er een aantal regelingen afgeschaft.

Lees verder
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: belangrijkste veranderingen per 1 januari 2023

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: belangrijkste veranderingen per 1 januari 2023

Een prijsplafond voor gas en elektriciteit, aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie en versoepeling van de subsidieaanvraag voor isolerende maatregelen voor woningeigenaren. Dat zijn enkele veranderingen op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die op 1 januari 2023 zijn ingegaan.

Lees verder
Werkvoorraad bouw blijft op peil

Werkvoorraad bouw blijft op peil

De werkvoorraad in de bouw is goed op peil gebleven en bedroeg in december 10,6 maanden.

Lees verder
Aanvragen TEK-vergoeding (Tegemoetkoming Energiekosten) mkb-bedrijven

Aanvragen TEK-vergoeding (Tegemoetkoming Energiekosten) mkb-bedrijven

Mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen.

Lees verder
Deelname MKB-Toets zakelijke personenauto’s

Deelname MKB-Toets zakelijke personenauto’s

Er is een wettelijke maatregel in voorbereiding voor het verplicht emissieloos maken van nieuw aan te schaffen en te leasen zakelijke personenauto’s per 1 januari 2025.

Lees verder
Werkvoorraad bouwbedrijven licht gedaald

Werkvoorraad bouwbedrijven licht gedaald

In mei bedroeg de gemiddelde orderportefeuille in de totale bouwnijverheid 10,6 maanden werk, dit is een daling van één tiende maand ten opzichte van april.

Lees verder
Aanvraag Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) nog open tot 2 oktober

Aanvraag Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) nog open tot 2 oktober

Bedragen de energiekosten van uw onderneming minimaal 7% van de totale omzet in 2022? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

Lees verder
Strategie voor verbetering van de mkb-financieringsmarkt

Strategie voor verbetering van de mkb-financieringsmarkt

Een goed werkende financieringsmarkt is cruciaal voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Alleen dan kunnen mkb'ers passende financiering vinden voor groei, vernieuwing en investeringen in duurzaamheid.

Lees verder
AFNL: goed dat Minister EZK betalingsregeling MKB INFRA gaat ondersteunen

AFNL: goed dat Minister EZK betalingsregeling MKB INFRA gaat ondersteunen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en MKB INFRA zijn verheugd dat de minister van Economische Zaken en Klimaat deze week de Tweede Kamer via schriftelijke vragenbeantwoording heeft laten weten een bredere toepassing van de betalingsregeling van MKB INFRA te steunen.

Lees verder
Subsidieregeling Beter Aanbesteden - derde ronde

Subsidieregeling Beter Aanbesteden - derde ronde

Gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen of een samenwerkingsverband van dezen die de aanbestedingspraktijk in hun regio willen verbeteren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Lees verder
Handen ineen voor het beste mkb-financieringsklimaat van Europa

Handen ineen voor het beste mkb-financieringsklimaat van Europa

Financiering moet voor ondernemers in het mkb beter beschikbaar en bereikbaar worden. Om dat te bereiken hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet onder het nationaal convenant mkb-financiering, dat op initiatief van MKB-Nederland tot stand is gekomen.

Lees verder
Nieuwe modelovereenkomst ZZP

Nieuwe modelovereenkomst ZZP

Bouw- en infrabedrijven die werk uitbesteden aan ZZP’ers, moeten vanaf nu de nieuwe modelovereenkomst gebruiken. De oude modelovereenkomst is verlopen en is niet meer geldig.

Lees verder
Energieprijzen gedaald en bijna 11.000 TEK-aanvragen

Energieprijzen gedaald en bijna 11.000 TEK-aanvragen

De TEK (Tegemoetkoming Energiekosten) sloot 2 oktober 2023. Vanaf maart 2024 wordt de definitieve subsidie berekend. Dan zijn de modelprijzen gas en elektriciteit over 2023 bekend. Hieronder leest u het laatste nieuws over de huidige situatie.

Lees verder
Werkvoorraad bouwbedrijven gedaald

Werkvoorraad bouwbedrijven gedaald

De gemiddelde orderportefeuille in de totale bouwnijverheid bedroeg in november 10,2 maanden werk, een daling van drie tiende maand ten opzichte van oktober.

Lees verder
Kennisinstituut EIB: bouwproductie krimpt met 3,5%

Kennisinstituut EIB: bouwproductie krimpt met 3,5%

In 2024 krimpt de bouwproductie met 3,5%, na jaren van groei. Deze daling treft voornamelijk de nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen.

Lees verder
AFNL gaat samenwerken met Samen Digitaal Veilig voor betere cybersecurity in de bouw- en infrasector

AFNL gaat samenwerken met Samen Digitaal Veilig voor betere cybersecurity in de bouw- en infrasector

Aannemersfederatie Nederland (AFNL) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het initiatief Samen Digitaal Veilig (SDV).

Lees verder
Zaken doen met het Rijksvastgoedbedrijf, geef u op voor het Goede Gesprek op 15 april

Zaken doen met het Rijksvastgoedbedrijf, geef u op voor het Goede Gesprek op 15 april

Op maandag 15 april organiseert het Rijksvastgoedbedrijf haar jaarlijkse Marktmiddag. Dit keer in Rijkskantoor de Knoop te Utrecht. Op de marktmiddag wil het RVB in gesprek treden met directeuren van bouwbedrijven, ingenieursbureaus en installatiebedrijven die zaken doen met het RVB. Ook directeuren van brancheorganisaties zijn welkom.

Lees verder
Ondernemer mag jaar langer doorrijden met B-rijbewijs in elektrische bestelbus

Ondernemer mag jaar langer doorrijden met B-rijbewijs in elektrische bestelbus

Aannemersfederatie Nederland en andere ondernemersorganisaties zijn blij dat bestuurders van zware elektrische bestelbussen een jaar langer mogen doorrijden met een B-rijbewijs, zoals demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft bekendgemaakt.

Lees verder
Alle items bekijken

Updates

Wetgeving rondom ZZP-ers: De wettelijke status

AFNL en NOA pleiten voor een duidelijke status van de zelfstandige ondernemer (zzp’er) en specifiek voor sectoren met gezagsverhoudingen, zoals in bouw, afbouw en infra. Afschaffing VAR, Wet Aanpak Schijnconstructies en Wet DBA met alle gebreken van dien, volgden elkaar in snel tempo op. Politiek zorg voor duidelijkheid.

Lees verder

Regeldruk ontregelt mkb-ondernemers

Verbaast en vol onbegrip zijn mkb-ondernemers op sociaal gebied geconfronteerd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Wet DBA en het wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie. Regeldruk verhogend en niet werkend in de mkb-praktijk. Waarom leert de overheid niet van punten die de inmiddels verplichte MKB-Toets oplevert!

Lees verder

Transitievergoeding beter afstemmen op mkb

Daar in de bouw, afbouw en infra wordt gewerkt met lange dienstverbanden, kunnen als het echt slecht gaat en reorganisatie niet kan worden voorkomen, mkb-bedrijven failliet gaan aan de verplicht te betalen transitievergoeding. AFNL en NOA pleiten voor vrijstelling hiervan in dit soort gevallen en verzoeken bij de evaluatie van de WAB nadrukkelijk naar de positie van het mkb in bouw, afbouw en infra te kijken.

Lees verder

Loondoorbetalingsproblematiek bij ziekte nu écht oplossen voor mkb

Mkb-aannemers hopen dat er nu écht een oplossing komt voor de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid. De eerder door o.a. politiek en ministerie geboden financiële tegemoetkoming en de mkb-ontzorgpolis lijken te verworden tot een gepolderde oplossing waar het mkb geen baat bij heeft. Onafhankelijk onderzoek van Panteia wijst dit uit.

Lees verder

Samenwerking en Bouwteams noodzaak

Meer ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het bouwbedrijfsleven en overheden en hun uitvoeringsorganisaties is cruciaal voor innovaties in de bouw en moeten politiek mogelijk worden gemaakt. Reeds beproefde convenantsamenwerkingen of Bouwteams leveren een verfrissend resultaat voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lees verder