Bijna 11.000 aanvragen
Wij berichtten u in september dat er ruim 7.200 aanvragen waren gedaan. In de laatste 2 weken kwamen er veel bij. Uiteindelijk zijn het er bijna 11.000 geworden.

Energieprijzen gedaald, wat betekent dat?
We zien dat de energieprijzen de laatste maanden zijn gedaald. Ondanks dat er een laag percentage aan voorschot is uitbetaald (35%), kan dit betekenen dat sommige ondernemers te veel subsidie ontvingen. Het te veel ontvangen voorschotbedrag betalen zij terug. Half januari 2024 zijn de voorlopige modelprijzen bekend. Die geven een goede indicatie van de definitieve subsidie en of hoeveel te veel is ontvangen.

Ondernemers goed informeren
Op een aantal manieren worden ondernemers geïnformeerd. Dit gebeurt op een aantal manieren: 

  1. Half februari wordt een webinar voor ondernemers georganiseerd om hen uitleg te geven over het berekenen van hun definitieve subsidie.
  2. Half januari wordt een rekentool beschikbaar gesteld, zodat ondernemers zelf kunnen uitrekenen of en hoeveel zij moeten terugbetalen.
  3. Eind februari 2024 worden de definitieve modelprijzen bekendgemaakt. Daarmee wordt de definitieve subsidie berekend. Ondernemers die hun volledige voorschot moeten terugbetalen, krijgen telefonisch bericht

Meedenken

Terugbetalen kan erg lastig kan zijn. Veel ondernemers hebben het nog steeds moeilijk. Ze kampen met krapte op de arbeidsmarkt en herstellen nog van de coronaperiode en de hoge energieprijzen. Er worden ruime terugbetaalmogelijkheden geboden en ook een persoonlijke betalingsregeling is mogelijk. Gekeken wordt naar de persoonlijke situatie om een passende oplossing te vinden.

TEK en TVL
30% van de TEK-aanvragers vroeg ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan. Een klein deel van hen heeft al een betalingsregeling voor te veel ontvangen TVL-subsidie. Voor deze groep ondernemers is extra aandacht. Bekeken wordt hoe zij het beste geholpen kunnen worden. 


Meer weten?

Wilt u meer informatie over wat er na een aanvraag gebeurt? Kijk op TEK: na uw aanvraag