Dossiers

Mkb-aannemers willen graag doorbouwen aan de enorme bouw- en verduurzamingsopgave. Echter dan moet de overheid wel meedenken in structurele oplossingen, anticyclisch beleid voeren en zorgen voor kwaliteit en versnelling van vergunningverlening. Als de overheid het mkb daarbij als uitgangspunt voor beleid neemt en regelgeving toetst volgens de MKB-Toets, hebben mkb-aannemers niet meer het nakijken bij allerlei ingewikkelde regelingen en belemmerende arbeidsmarktmaatregelen. Het mkb werkt met de menselijke maat, ook in een inclusieve samenleving. Mkb-ondernemers zorgen ervoor dat vakmensen –ongeacht hun afkomst- dezelfde kansen krijgen. Zadel hen daarom niet op met onnodige rompslomp en regels die niet bijdragen aan meer gelijkheid en eerlijke kansen.