Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Dit geldt ook in toenemende mate voor werkenden. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere inkomsten of door problematische schulden.

Dit is ook nadelig voor de werkgever. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een werknemer met financiële problemen (fulltime, modaal salaris) zijn werkgever jaarlijks 13.000 euro kost. Werknemers met geldzorgen zijn minder productief en zijn jaarlijks gemiddeld 7 dagen vaker ziek. Ook zijn zij gevoeliger voor fraude en diefstal.

Geldfit - digitale hulp voor werknemers met schulden
Op de website of via het landelijke telefoonnummer 0800-8115 van geldfit.nl kunnen mensen anoniem een test invullen die inzicht geeft in hun financiële situatie. Afhankelijk van de situatie volgt er advies en een doorverwijzing; variërend van online hulpmiddelen, tot een gesprek met een Geldfit vrijwilliger in de buurt of een afspraak voor gemeentelijke schuldhulpverlening.