De transitievergoeding in het ontslagrecht blijft voor werkgevers in het mkb in bouw, afbouw en infra als een donkere wolk boven de sector hangen. De transitievergoeding vormt een extra risico bij het in dienst nemen van vaste medewerkers. Ook nu we worden geconfronteerd met de gevolgen van Corona op de arbeidsmarkt, zorgt de transitievergoeding voor onrust. In de bouw en afbouw kennen we lange dienstverbanden. Mocht het echt slecht gaan met een (af)bouwbedrijf en een reorganisatie kan niet worden voorkomen, ben je verplicht een vergoeding te betalen en in zo’n crisissituatie kan dit zomaar het faillissement van het bedrijf betekenen. AFNL en NOA pleiten voor ‘vrijstelling’ van de transitievergoeding in dit soort gevallen. Daarnaast gaan we er vanuit dat bij de evaluatie van de WAB - en dus ook de transitievergoeding - nadrukkelijk naar de positie van het mkb in bouw, afbouw en infra wordt gekeken.