De partijen hebben het convenant onlangs in Den Haag aangeboden aan demissionair minister Adriaansens van EZK. Ambitie is om in Nederland toe te groeien naar het beste mkb-financieringsklimaat van Europa. Van de minister hebben zij onder meer ondersteuning gevraagd in de vorm van een speciaal gezant mkb-financiering die de regie op alle onderdelen van het convenant voert en de voortgang bewaakt.

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, is blij met het convenant. 'Het is voor eerst dat alle betrokken partijen samen erkennen dat we op de financieringsmarkt uitdagingen hebben en dat het mkb nu onvoldoende wordt bediend. Ondernemers met een relatief kleine financieringsvraag komen moeilijk aan krediet, de non-bancaire markt ontwikkelt zich snel maar kampt met een tekort aan kapitaal, en zo zijn er tal van knelpunten die we met elkaar in kaart hebben gebracht en gaan aanpakken.'

Vaker afgewezen

Vonhof benadrukt dat het mkb cruciaal is voor de economie en werkgelegenheid én bij alle grote transities. 'Dan moeten ondernemers wel aan geld kunnen komen om daarin te investeren. Een internationale vergelijking laat zien dat financieringsaanvragen van mkb-ondernemers in Nederland vaker worden afgewezen dan in de landen om ons heen en dat het percentage kleinere bedrijven dat dat ontmoedigd afhaakt hoger ligt dan op Europees niveau. De Nederlandse financieringsmarkt heeft in principe alle ingrediënten in huis. Die moeten we alleen beter verbinden en meer volume geven. Dat gaan we nu met elkaar doen.'

Concurrerend ondernemersklimaat

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): 'Financiering is cruciaal voor het mkb om te kunnen groeien, innoveren en om te investeren in verduurzaming. De huidige toegang, voorwaarden en het aanbod zelf in Nederland zijn niet slecht, maar het kan én moet echt beter als we een sterk en concurrerend ondernemersklimaat willen houden. Het convenant van vandaag tussen de belangrijkste partijen is een grote stap op weg naar het beste mkb-financieringsklimaat van Europa. Als minister draag ik daar ook graag actief aan bij. Met het verbeteren van publieke financieringsregelingen, het laten inrichten van een centrale Financieringshub voor betere vindbaarheid en zoveel mogelijk wegnemen van belemmerende regulering voor een toegankelijke en ambitieuze financieringsmarkt.'

Eigen vermogen versterken

Het convenant is vandaag ondertekend door MKB-Nederland, Stichting MKB Financiering, Qredits, Invest NL, Invest International en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en heeft een looptijd tot 2030. De partijen gaan de komende tijd met verschillende onderwerpen aan de slag, zoals een beter toegankelijk en meer gevarieerd (publiek en privaat) financieringsaanbod. Ze leggen daarbij nadruk op de vermogensbehoefte tot 1 miljoen euro en de kredietbehoefte tot een kwart miljoen, want daar ligt voor het mkb grootste uitdaging. Partijen gaan onder meer de mogelijkheden bekijken om het eigen vermogen te versterken, de non-bancaire financiering te versterken en Europese middelen beter te benutten. Ook laten zij zich inspireren door de succesvolle werkwijzen en instrumenten in andere landen, zoals van de British Business Bank in het Verenigd Koninkrijk.

Betere vindbaarheid

Partijen willen verder zorgen voor meer transparantie en betere vindbaarheid van alle verschillende financieringsvormen voor ondernemers. Ze ondersteunen het inrichten van een financieringshub zoals aangekondigd door de minister van EZK, die ondernemers een centraal overzicht moet gaan bieden van geaccrediteerde financiers en adviseurs en van alle financieringsvormen. Om de kans op financiering te vergroten, spreken financiers en adviseurs een werkwijze af over onderling doorverwijzen.

Totale kredietverlening

Andere punten van aandacht in het convenant zijn verdere professionalisering van mkb-financieringsadvies, de financiële educatie van ondernemers zelf en verbetering van de toegang van ondernemersdata voor financiers, waardoor aanvragen soepeler kunnen verlopen. De partijen gaan ook de mogelijkheid onderzoeken van één nieuwe uniforme dataset over de totale kredietverlening aan het Nederlandse mkb, omdat het volledige beeld nu ontbreekt.

Lees hier het convenant