“Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen, te innoveren en te experimenteren. Door te veel regels houden ondernemers hier minder tijd en geld voor over. Dit leidt tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen. Het kabinet wil de regeldruk voor ondernemers kleiner maken”, aldus de Rijksoverheid op de website onder ‘regeldruk’.

Met enige verbazing en onbegrip zijn de ondernemers van AFNL en NOA de afgelopen jaren op het gebied van sociale zaken geconfronteerd met o.a.de wet Arbeidsmarkt in Balans, de wet DBA en het Wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie. W