Met de Bouwagenda, van 2017 tot 2021, is op vele terreinen duidelijk geworden welke opgave er ligt om het land leefbaar en bewoonbaar te houden. De executie van de gemaakte plannen heeft echter geleden onder de Stikstof-, PFAS en Corona-problematiek. Daar waar het gaat over innovaties in bouw en infra zijn partijen ervan overtuigd dat mkb-aannemers een belangrijke en aanjagende functie vervullen. In aanbestedingen bij overheden is daar niet altijd aandacht voor. AFNL en NOA verzoeken de politieke partijen dan ook om meer ruimte te geven voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het bouwbedrijfsleven en overheden en hun uitvoeringsbedrijven. Zeker de inzet van een Bouwteam of de reeds beproefde convenantsamenwerking leveren een verfrissend en efficiënt resultaat op.