In het nog vigerende Regeerakkoord is de belofte gedaan om werkgevers tegemoet te komen in het dossier loondoorbetaling bij ziekte. Deze plicht belemmert het in dienst nemen van vaste medewerkers in het mkb. In eerste instantie sprak men over het verkorten van de periode van loondoorbetaling van 2 naar 1 jaar voor bedrijven van minder dan 25 werknemers. De verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid drukt zwaar op het ondernemerschap in het mkb. Niet alleen dragen werkgevers verantwoordelijkheid voor de financiële gevolgen maar ook voor de re-integratie van zieke of deels arbeidsgehandicapte werknemers. Een ondernemer in het mkb die te maken krijgt met een langdurig zieke werknemer ziet zichzelf geconfronteerd met slepende en

Met behulp van zogenaamde MKB-ontzorgpolissen zouden ondernemers per 1 januari 2020 tevens ontlast (kunnen) worden van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen in het re-integratietraject. Hier wordt echter geen of nauwelijks gebruik van gemaakt, zo blijk uit onafhankelijk onderzoek van Panteia van november 2020. De meeste ondernemers hebben afspraken op maat gemaakt met verzekeraars, waardoor een MKB-ontzorgpolis niet zorgt voor een lastenverlichting.