Onder leiding van een moderator, worden open gesprekken aangegaan. Het RVB is geïnteresseerd in uw visie over de kwaliteit van de samenwerking tussen het RVB en marktpartijen, uw visie op de huidige marktsituatie, de actuele uitdagingen binnen de sector, mogelijke oplossingsrichtingen en kansrijke, nieuwe samenwerkingsvormen. Uw gesprekspartners zijn diverse inkoop en contractmanagers van het RVB.

Wilt u ook dit Goede Gesprek voeren met het RVB, meld u dan aan via de link hieronder. Gedacht wordt aan gesprekken met een maximum van 20 deelnemers, verdeeld over 2 gesprekken, tussen 14.00 en 16.30 uur.

Opgeven voor het Goede Gesprek bij marnix.alewijnse@rijksoverheid.nl

Wilt u zich daarnaast nog opgeven als deelnemer van de Marktmiddag dan kan dat kan via deze link.