De ontwikkelingen rondom de oorlogssituatie in Oost-Europa wordt ook door Aannemersfederatie Nederland nauwlettend gevolgd. Eén van de meest acute gevolgen van het conflict zijn de snel stijgende prijzen van materiaal en brandstof. Zo vind u hier een crisisclausule zoals die door Bouwend Nederland is ontwikkeld, waarmee u bij het afsluiten van nieuwe overeenkomsten afspraken maakt over de mogelijke gevolgen voor het werk. 

/uploads/Crisibepaling.png

Effecten voor de bouwsector

Materiaalprijzen maar ook de prijzen van brandstof stijgen momenteel pijlsnel. Dit kan allerlei nare gevolgen hebben. De winstgevendheid  bij aangenomen en nog aan te nemen werk staat zwaar onder druk aangezien de uitzonderlijk hogere prijzen veelal niet doorberekend kunnen worden. Dergelijke unieke en niet te voorziene prijsstijgingen kunnen niet eenzijdig bij ondernemers in de bouw- en infra neergelegd worden. Ook publieke en particuliere opdrachtgevers zullen hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dergelijke prijsstijgingen waren immers niet te voorzien. Voorkomen moet worden dat de contractering in de bouw en infra stilvalt door de grote onzekerheid die in de markt sluipt. De kans bestaat immers dat door de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen ondernemers het risico niet langer willen nemen om werk aan te nemen maar ook opdrachtgevers terugdeinzen om werk in de markt te zetten. Hiermee kan de enorme opgaaf waar Nederland voor staat op het gebied van de energietransitie, verduurzaming, woningbouw en mobiliteit in de knel komen.

Alle partijen binnen de bouwketen worden opgeroepen om redelijkheid en billijkheid in acht te nemen.

Opdrachtgevers wordt verzocht coulant te zijn en mee te denken met oplossingen.

Waar kunt u terecht met vragen?