Samen met andere ondernemersorganisaties heeft Aannemersfederatie Nederland zich daarvoor hard gemaakt. Vanaf 1 juli zouden deze bestuurders een C-rijbewijs (voor vrachtwagens) nodig hebben om in hun bus te mogen blijven rijden. Volgens Harbers komt Brussel volgend jaar waarschijnlijk met toereikende wetgeving voor de zwaardere elektrische bedrijfswagens.

Wel heel veel gevraagd

Wij hebben er steeds op gewezen dat de vereiste van een C-rijbewijs voor bepaalde elektrische bestelbussen de overstap voor ondernemers wel erg lastig en onaantrekkelijk maakt; en zeker opgeteld bij de toch al forse investering die dat vergt, de beperkte subsidiepot en de problemen met de laadinfrastructuur. Ondernemers willen die overstap maken, maar een ander rijbewijs moeten halen omdat dezelfde bus met batterij zwaarder weegt dan de dieselvariant, is wel heel veel gevraagd.

Gedoogperiode

Het OM heeft de gedoogsituatie tot 1 juli 2025 verlengd. Dit betekent dat ZE-bedrijfsvoertuigen met een toegestane maximum massa (TMM) van 3.501 kg tot en met 4.250 kg en een tenaamstelling van voor 1 oktober 2023, of die aantoonbaar voor deze datum zijn besteld, tot 1 juli 2025 onder de huidige voorwaarden door kunnen blijven rijden.

Er gelden wel enkele voorwaarden aan deze regeling:

Permanente vrijstelling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor een permanente vrijstelling van de rijbewijs C-verplichting. Overigens is er wel afgesproken dat chauffeurs van een dergelijk zwaar voertuig een cursus moeten volgen om de verkeersveiligheidsrisico’s beter in te schatten. Dit is overigens een formalisatie van wat nu al in de praktijk gebeurt.

Voor meer informatie, lees de kamerbrief van minister Harbers.

Let op

Veel bedrijfswagens waar mee wordt gereden, zijn onder de 3500 kilogram. Er zijn veel 3100 en 3500 kilogram varianten, die een laadvermogen hebben tot 1679 kg. Hiervoor verandert niets. De nieuwe regeling is wel van toepassing op verlengde zware bestelbussen en de kleine vrachtwagentjes.