De nieuwe modelovereenkomst is goedgekeurd door de Belastingdienst. De overeenkomst is bedoeld om te voorkomen dat bouw- en infrabedrijven onbedoeld een dienstverband aangaan met een ZZP’er. De modelovereenkomst bevat een toelichting ten aanzien van de bepalingen die niet verwijderd mogen worden.

De nieuwe modelovereenkomst is grotendeels gelijk aan de oude modelovereenkomst, maar er zijn een aantal kleine aanpassingen gedaan. Zo is er een belangrijk voorbehoud opgenomen: als de ZZP’er het werk dat hij of zij van het bouw- en infrabedrijf heeft aangenomen, zelf weer uitbesteedt, dan moet hiervoor een aparte overeenkomst worden afgesloten.

Bouw- en infrabedrijven kunnen de nieuwe modelovereenkomst ook hier downloaden. Het is ook altijd mogelijk om de helpdesk te bellen voor advies.