Via het online platform van SDV kunnen de leden van de bij AFNL aangesloten branches gratis de eerste stappen zetten om hun cybersecurity te verhogen. Ook is het mogelijk om in stappen te voldoen aan de Europese NIS2-richtlijn. Via een eigen SDV-AFNL-portal  kunnen bedrijven hier tegen forse korting aan meedoen.   

                                    

Het hacken van een website, sturen van malware e.d. was een aantal jaren geleden nog iets bijzonders, maar tegenwoordig is het helaas een standaard risico geworden waar bedrijven meer rekening mee moeten houden. Het hacken, platleggen van bedrijven en eisen van bitcoins is meer en meer de praktijk. Ron Vermeulen, partnermanager van Samen Digitaal Veilig: “De vraag is niet óf maar wanneer een bedrijf te maken krijgt met een cyber probleem. Niet elke hack is te voorkomen, maar via een gerichte aanpak kan het risico fors worden beperkt en kan voorkomen worden dat het bedrijf onherstelbare schade op loopt". Samen Digitaal Veilig, een initiatief van MKB Nederland, VNO-NCW en IVBB helpt de bedrijven hierbij. De overeenkomst met Samen Digitaal Veilig betekent dat de leden van de bij AFNL aangesloten branches uitgebreide informatie krijgen over de gevaren van hackers, en hoe je hier tegen te beschermen. Leden kunnen deelnemen aan webinars, maar ook gebruik maken van de support desk.

Europees is er een norm voor cyberveiligheid, de NIS2-richtlijn. Vitale sectoren moeten nu al voldoen aan hoge cybersecurity-eisen, maar deze kunnen uiteraard hun eisen (gaan) stellen aan toeleveranciers. De ketenzorgverplichting houdt in dat je als essentieel of belangrijk bedrijf verantwoordelijk en verplicht bent om ervoor te zorgen dat je ketenleveranciers (bedrijven die aan jou leveren) ook passende cybersecurity maatregelen implementeren.

De ISO-normen zijn te zwaar voor mkb-bedrijven maar met het NIS2 keurmerk en het online platform van SDV kan stapsgewijs door mkb-bedrijven worden gegroeid naar het voor hen meest geschikte beveiligingsniveau. 

De gevolgen voor bedrijven maar ook hun klanten kunnen bij een hack groot zijn. Daarom is het van groot belang dat bedrijven hun cybersecurity op orde hebben. Met Samen Digitaal Veilig gaat AFNL de bij de bij AFNL aangesloten brancheorganisaties en hun lidbedrijven hiermee helpen”

Op de AFNL-website zal uitgebreide informatie te vinden zijn voor lidbedrijven om stappen te zetten om hun systemen te beveiligen. Het NIS2 Keurmerk biedt drie niveaus, die aansluiten op het risico dat een organisatie loopt.

Voor brand zijn bedrijven goed verzekerd, maar vaak heeft men geen verzekering voor cyberrisico’s terwijl de kans daarop het meer dan tienvoudige is. Ook de financiële risico’s kunnen enorm zijn en zelfs een bedrijf ten gronde richten.