Over ons

Aannemersfederatie Nederland bouw en infra behartigt de gezamenlijke belangen van de autonome lidverenigingen en van de bedrijfstak bouw en infrastructuur. Tevens werkt de vereniging aan een sterker profiel in de bouwkolom.

We lobbyen actief in Den-Haag en brengen onze MKB-toets continue onder de aandacht. Jaco Uittenbogaard- Directeur AFNL

over ons

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de aangesloten ondernemersorganisaties in bouw en infra. De belangenbehartiging vindt plaats via overkoepelende werkgeversorganisaties, bij overheden en politiek, door gelegenheidscoalities met andere branches, alsmede bij bedrijfstakfondsen en werknemersorganisaties. De Aannemersfederatie streeft tevens naar een verbetering van het imago van de gespecialiseerde aannemers en een sterker profiel van de mkb-aannemers in de sector.

belangrijke beleidsdossiers

Belangrijke beleidsdossiers Kleine en middelgrote bedrijven verdienen een sterke positie als partner in de bouwkolom. Mkb-bedrijven kunnen vanuit hun eigen expertise – als hoofd- en gespecialiseerde aannemers in bouw en infra – een belangrijke meerwaarde leveren in hun samenwerking met opdrachtgevers (overheden, waterschappen, woningcorporaties, private opdrachtgevers) en hoofdaannemers. Het gaat om meer inhoudelijke en vakspecialistische inbreng, maar ook een krachtiger positie in onderhandelingen. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra draagt bij aan een zo goed mogelijk ondernemersklimaat, variërend van acceptabele arbeidsvoorwaarden tot veilig en gezond werken op de bouwplaats. Ook stimuleert de Aannemersfederatie de ontwikkeling van opleidings- en scholingsmogelijkheden voor zowel de medewerkers als de ondernemer, bevordert zij innovaties in de sector en moet regelgeving de toets van het mkb doorstaan.

Passende arbeidsvoorwaarden

De Aannemersfederatie wil als dragende partij een zwaardere stem krijgen in de CAO-onderhandelingen en in beslissingen over alle bedrijfstakgerelateerde regelingen, zoals pensioenen en sociale regelingen. Aannemersfederatie Nederland is van mening dat de stem van kleine en middelgrote aannemersbedrijven op dit moment nog onvoldoende doorklinkt in de sociale infrastructuur van de sector. In overleg met de politiek wil de AFNL meer aandacht voor veilig en gezond werken.

Vakmensen

Aannemersfederatie Nederland zet zwaar in op arbeidsmarktvraagstukken, onderwijs en scholing. Met een eigen scholingsinstituut wordt een compleet arbeidsmarkttraject opgezet, gericht op functies bij de lidbedrijven. Jongeren én ouderen, werknemers én werkgevers, kunnen rekenen op een goede opleiding en begeleiding om de sector aantrekkelijker te maken voor instromers en goede vakmensen te behouden.

innovatie

Een derde majeur beleidsterrein betreft het krachtig stimuleren van innovaties in de sector. Meer innovaties in producten, productieprocessen, organisatie en logistiek zijn cruciaal. Daartoe kan de Aannemersfederatie met innovatie-instituten en wetenschappelijke instellingen meerjarencontracten sluiten. Ook probeert de Aannemersfederatie met de door haar geïnitieerde MKB-Toets die inmiddels in wetgeving is verankerd nieuwe wet- en regelgeving voor het mkb praktisch en simpel te houden.

Informatie en advies over de cao Bouw en Infra

Bij de AFNL kunt u terecht voor informatie en advies over juiste toepassing van de CAO Bouw en Infra.

Bestuur en organisatie

Hieronder treft u de contactgegevens aan van de bestuursleden en medewerkers van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra.

Wim Haverhals

Wim Haverhals

Penningmeester

Philip van Nieuwenhuizen

Philip van Nieuwenhuizen

Bestuurslid

Jaco Uittenbogaard

Jaco Uittenbogaard

Directeur - Ambtelijk secretaris

Anneke Bolder

Anneke Bolder

Bestuurs- en directiezaken

Koela Chatzoudis

Koela Chatzoudis

Secretariaat

Rielèn van der Hoek

Rielèn van der Hoek

Hoofd politiek beleid

David van Swol

David van Swol

Beleidssecretaris

Martin van der Veen

Martin van der Veen

Ledenadviseur

Bouwbelang:
Platform voor bouw en infra van AFNL

Het magazine BouwBelang verschijnt vier keer per jaar in maart, juni, september en december in een oplage van 10.000 exemplaren. Samen met de maandelijks digitale nieuwsbrief, de website en de social media-kanalen vormt BouwBelang hét platform voor bouw en infra. Aanmelden voor de nieuwsbrief of het magazine kan via www.bouwbelang.com

bekijken

Onze leden

 

Hier treft u de leden-brancheorganisaties aan die aangesloten zijn bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra.