Nieuwe wet betaald ouderschapsverlof van kracht

De Wet betaald ouderschapsverlof is sinds 2 augustus 2022 van kracht. Werknemers krijgen daardoor gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximumdagloon).

Nieuwe wet betaald ouderschapsverlof van kracht De Wet betaald ouderschapsverlof is sinds 2 augustus 2022 van kracht. Werknemers krijgen daardoor gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximumdagloon). Ouderschapsverlof was tot de inwerkingtreding van de wet in principe onbetaald verlof. Sinds vandaag krijgen werknemers voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering via het UWV. Voorwaarde is wel dat zij deze 9... Lees het artikel

Filter berichten

Selecteer de gewenste onderwerpen

Rijksvastgoedbedrijf verruimt regeling inschrijfvergoeding

De maximale tegemoetkoming voor inschrijvingskosten van 1 miljoen euro bij DBFMO-contracten vervalt per direct.

Lees het artikel

Blijf waakzaam met betrekking tot Corona

Het aantal coronabesmettingen loopt weer op. Om te voorkomen dat de overheid nieuwe COVID-maatregelen moet treffen, kunnen alle Nederlanders zelf alert zijn en proberen om besmetting met het virus te voorkomen.

Lees het artikel

Kabinet zet stap naar verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus

Malafide uitzendbureaus omzeilen regels, en maken misbruik van kwetsbare mensen waaronder veel arbeidsmigranten. Dat leidt tot schrijnende situaties, onderbetaling, slechte huisvesting, en slechte arbeidsomstandigheden. Het overtreden van de regels levert hen ook een financieel voordeel op: zij zijn goedkoper uit dan bedrijven die wel goed voor hun personeel zorgen. Om deze misstanden tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus inrichten.

Lees het artikel