Laatste ronde Regio Deals: € 244 miljoen beschikbaar

Regio’s kunnen van 1 augustus t/m 31 oktober voorstellen indienen om aanspraak te maken in de 6e en laatste ronde van de Regio Deals. Hiervoor is € 244,3 miljoen beschikbaar.

Doel van de Regio Deals is het verbeteren van de zogeheten brede welvaart; de kwaliteit van leven, wonen, werken van inwoners en ondernemers, nu en in de toekomst. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft hierover de Kamer geïnformeerd.

Net als bij eerdere rondes staat de kracht van de regio centraal en wordt bij de selectie rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over Nederland. Alle regio’s kunnen dus in aanmerking komen voor... Lees het artikel

Filter berichten

Selecteer de gewenste onderwerpen

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2025

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt in 2025 met 0,06 procentpunt naar 0,83% en dat voor de Ziektewet met 0,05 procentpunt naar 0,50%. Met deze premies financieren werkgevers de lasten voor de WGA en de Ziektewet.

Lees het artikel

Ondernemersagenda MKB Nederland

Het nieuwe kabinet moet ondernemers weer de ruimte bieden om te doen waar ze goed in zijn: door onder meer een stevige aanpak van de regeldruk, betere financieringsmogelijkheden, een stabiel en stimulerend fiscaal stelsel en door ervoor te zorgen dat werken meer loont

Lees het artikel

2e aanvraagronde Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen goed voor 1.868 woningen

De toekenningen van de 2e aanvraagronde van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) zijn bekend. 20 gemeenten ontvangen in deze ronde samen € 14,5 miljoen voor het versneld realiseren van verplaatsbare woningen en het geschikt maken van bestaande gebouwen voor bewoning.

Lees het artikel