Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 16 april ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) afschaft.

Het LIV was bedoeld als stimulans voor werkgevers om vaker mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te behouden, maar draagt maar beperkt bij aan de kansen voor deze groep. Het geld dat vrijkomt doordat deze maatregel vervalt, wordt ingezet voor andere tegemoetkomingen voor... Lees het artikel

Filter berichten

Selecteer de gewenste onderwerpen

Reactie sociale partners Bouw en Infra op amendement Wet NLQF

Sociale partners in Bouw en Infra hebben kennis genomen van het amendement van de leden Soepboer en Tseggai over het beperken van de reikwijdte van het wetsvoorstel NLQF tot formele opleidingen.

Lees het artikel

Nieuwsbrief Schoon en Emissieloos bouwen (SEB)

In oktober vorig jaar tekenden 45 organisaties waaronder Aannemersfederatie Nederland (AFNL) het convenant SEB.

Lees het artikel

TNO Bouwemissietool geeft bouwsector inzicht in (terugdringen) emissies

TNO heeft een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in de CO2-, NOx- en fijnstofemissies van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten.

Lees het artikel