AFNL-Manifest ‘Mkb-aannemers willen bouwen’

Met het oog op de coalitievorming en een nieuw regeerakkoord heeft Aannemersfederatie Nederland het manifest “MKB-aannemers willen bouwen!” samengesteld.

Dit manifest heeft AFNL aan de informateur, maar ook aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer doen toekomen en bevat de beleidspunten waarop mkb-aannemers ondersteuning van de politiek vragen of die zouden moeten worden aangepast om niet vast te lopen.

Gelijk speelveld

Een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet staan voor de opgave opnieuw perspectief te bieden op een goede, duurzame en welvarende toekomst met mogelijkheden voor iedereen en een... Lees het artikel

Filter berichten

Selecteer de gewenste onderwerpen

Kennisinstituut EIB: bouwproductie krimpt met 3,5%

In 2024 krimpt de bouwproductie met 3,5%, na jaren van groei. Deze daling treft voornamelijk de nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen.

Lees het artikel

Beschikbaar: Update Handreiking toezicht en handhaving Wkb

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert het bouwproces en daarmee het proces voor toezicht en handhaving.

Lees het artikel

Aanscherping handhavingsbeleid dieselmotorenemissie

Onlangs zijn wij door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) door middel van een brief met bijlage waarvan u de inhoud hieronder aantreft, op de hoogte gesteld over de aanscherping van het handhavingsbeleid op dieselmotoremissies (DME).

Lees het artikel