Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek dat inzicht geeft in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2020 is recent gepubliceerd.

In dit rapport worden de bedrijfseconomische ontwikkelingen in 2020 weergegeven bij bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u) en bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw (gww), die voornamelijk als hoofdaannemer of bouwondernemer werkzaam zijn.

In 2020 is de bedrijfseconomische situatie van hoofdaannemers over het algemeen weer verbeterd, ondanks de coronacrisis.

De omzet bij de hoofdaannemers in de b&u is ten opzichte van de vorige meting met ruim 4% gestegen. De winstmarge is in 2020 sterk gestegen en komt uit op 5,9% van de omzet. Het omzetaandeel dat werd verkregen met onderhoud aan woningen steeg met drie procentpunt ten opzichte van 2019.

In de gww zijn de totale omzet en de gemiddelde winstmarge ook gestegen. De gemiddelde winstmarge kwam in 2020 uit op 4,8%. Deze stijging komt vooral voor rekening van het kleinen middenbedrijf. De wegenbouw was de belangrijkste marktsector binnen de gww in 2020, kabel- en buizenwerk is als sector het hardst gestegen. Ruim 80% van de omzet werd behaald met nieuwbouw- en herstelprojecten.

U kunt deze publicatie hier terugvinden.