Arbeidsmarkt en Sociale Zaken

Mkb-werkgevers inspireren

‘Reguleer de arbeidsmarkt tot mkb-banenmotor’

Mkb-bedrijven werken in het algemeen met kleine hechte teams van medewerkers en de ondernemer is bijna altijd de directeur/eigenaar. Om op economisch, innovatief en financieel gebied optimaal te kunnen functioneren, hebben deze bedrijven een steuntje in de rug nodig. Innovaties worden met name in het mkb geboren en los van extreme conjuncturele uitschieters, biedt het mkb een stabiele arbeidsmarkt. Als leverancier en afnemer speelt het mkb een rol die niet mag worden onderschat. Inzetten op het verkleinen van de WIG, waardoor de factor arbeid minder wordt belast, zal positieve effecten hebben voor de arbeidsmarkt en economische groei. Mkb-aannemers willen graag vaste mensen in dienst, maar worden hierin ontmoedigd door een aantal wettelijke regelingen, die beter op de maat van het mkb kunnen worden toegesneden. Daarnaast is schijnzelfstandigheid een maatschappelijk thema. Een duidelijke definitie om het onderscheid tussen werknemer en ondernemer te verduidelijken is cruciaal om de schaduwkanten van schijn-zzp’ers te laten verdwijnen. Waarbij handhaving vervolgens noodzakelijk is. Een goed gereguleerde arbeidsmarkt met oog voor het mkb zal werkgevers en werknemers meer bewegingsvrijheid geven en het mkb weer tot banenmotor maken.

AFNL vraagt daarom aan de politiek:

  • Maak het verschil tussen bruto en netto kleiner, verklein de WIG.
  • Schaf de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar bij ziekte en re-integratie af.
  • Versoepel het te starre regime van ontslagmogelijkheden en de enorme risico’s van de transitievergoeding in het ontslagrecht.
  • Maak het mogelijk dat werknemers in de sector bouw- en infra, die vanaf jonge leeftijd zwaar werk doen, een meer realistische pensioenregeling krijgen.
  • Werk samen met werkgevers om gezamenlijk tot een inkeerregeling te komen: van schijnzelfstandige naar goed beschermde werknemer met vast contract.
  • Laat werkgevers concreet aan de slag gaan met het ontwikkelen van een leercultuur. Veranker wettelijk dat het mkb hierbij ondersteuning krijgt.

Updates

Wetgeving rondom ZZP-ers: De wettelijke status

AFNL en NOA pleiten voor een duidelijke status van de zelfstandige ondernemer (zzp’er) en specifiek voor sectoren met gezagsverhoudingen, zoals in bouw, afbouw en infra. Afschaffing VAR, Wet Aanpak Schijnconstructies en Wet DBA met alle gebreken van dien, volgden elkaar in snel tempo op. Politiek zorg voor duidelijkheid.

Lees verder

Regeldruk ontregelt mkb-ondernemers

Verbaast en vol onbegrip zijn mkb-ondernemers op sociaal gebied geconfronteerd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Wet DBA en het wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie. Regeldruk verhogend en niet werkend in de mkb-praktijk. Waarom leert de overheid niet van punten die de inmiddels verplichte MKB-Toets oplevert!

Lees verder

Transitievergoeding beter afstemmen op mkb

Daar in de bouw, afbouw en infra wordt gewerkt met lange dienstverbanden, kunnen als het echt slecht gaat en reorganisatie niet kan worden voorkomen, mkb-bedrijven failliet gaan aan de verplicht te betalen transitievergoeding. AFNL en NOA pleiten voor vrijstelling hiervan in dit soort gevallen en verzoeken bij de evaluatie van de WAB nadrukkelijk naar de positie van het mkb in bouw, afbouw en infra te kijken.

Lees verder

Loondoorbetalingsproblematiek bij ziekte nu écht oplossen voor mkb

Mkb-aannemers hopen dat er nu écht een oplossing komt voor de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid. De eerder door o.a. politiek en ministerie geboden financiële tegemoetkoming en de mkb-ontzorgpolis lijken te verworden tot een gepolderde oplossing waar het mkb geen baat bij heeft. Onafhankelijk onderzoek van Panteia wijst dit uit.

Lees verder

Samenwerking en Bouwteams noodzaak

Meer ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het bouwbedrijfsleven en overheden en hun uitvoeringsorganisaties is cruciaal voor innovaties in de bouw en moeten politiek mogelijk worden gemaakt. Reeds beproefde convenantsamenwerkingen of Bouwteams leveren een verfrissend resultaat voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lees verder