arbo

ARBO

 

In de bouw en infra sector is veilig werken van essentieel belang. Zowel de wetgever als Cao partijen hebben hier dan ook invulling aangegeven door regels op te stellen waar u als ondernemer in de bouw en infrasector aan moet voldoen. De bouw cao regelt arbeidsomgangstigheden en veiligheid in hoofdstuk 7. Sectoraal worden werkgevers ondersteund door volandis

 

Arbeidsomstandigheden en veiligheid in de bouw cao

 

Elke werknemer heeft recht op een individugericht pakket preventiezorg. Dat betekent dat de werknemer regelmatig deelneemt aan een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Daarnaast kan de werknemer ook aanspraak maken op een duurzame inzetbaarheidsanalyse. Afhankelijk van de functie hebben werknemer ook recht op een gerichte periodiek onderzoek.  Ook kan de werknemer op eigen initiatief naar het Arbo spreekuur van de arbodienst gaan.

 

Arbobeleid

 

Door een goed arbo en verzuimbeleid te voeren kunt u het verzuim en de bijbehorende kosten terugdringen.  Om de risico’s te verminderen en vorm te geven aan het arbobeleid stelt u een plan van aanpak op. De bouw en infra CAO geeft hiervoor handvaten in artikel 7.2. En sectoraal worden werkgevers geïnformeerd door volandis

 

Arbo omstandigheden op de bouwplaats

 

De bouw  en infra cao schrijft voor dat u maatregelen moet treffen in het kader van veiligheid en hygiëne. De werkt draagt bijvoorbeeld zorg voor winterkleding en het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld werkhandschoenen, werkkleding of gehoorbescherming. Voor de infrasector zijn specifieke eisen op het vlak van veiligheid opgenomen in artikel 7.3.4 . Daarnaast kent de bouw en infra cao ook een collectieve ongevallen regeling en is er aandacht voor de werkdruk van de uta werknemer. U kunt hier meer over vinden in hoofdstuk 7 van de bouw cao.

 

Als u geïnteresseerd bent in nadere wet en regelgeving dan zijn de volgende links aan te raden:

 

Links op het vlak van arbo en veiligheid

 

Arbocatologus bouw en infra

Arbeidsomstandighedenwet

Inspectie SZW

Overzicht van Volandis