Onderwijs en opleiden

Onderwijs en opleiden een uitdaging

‘Vakmanschap stimuleren’

Op het gebied van onderwijs en opleiden staat de bouw- en infrasector voor enorme uitdagingen. Technieken en maatschappelijke opgaves veranderen, kennis en vaardigheden zijn van het grootste belang om kwaliteit en vakmanschap te blijven garanderen.

Veel nieuwe vakmensen zijn nodig onder meer door de gigantische bouwopgave voor de komende jaren. De vakmensen in het mkb zijn onmisbaar om de gebouwde omgeving en de infra te verduurzamen, de woningnood te verminderen, waterveiligheid te borgen, innovaties te ontwikkelen en te digitaliseren.

AFNL vraagt daarom aan de politiek:

  • Draag zorg voor uniforme en aansluitende regionaal gespreide vakopleidingen.
  • Werk samen met werkgevers om de keuze voor onderwijs in de bouw te promoten.
  • Draag zorg dat kleinschalige (bedreigde) vakopleidingen in leven worden gehouden.
  • Blijf investeren in het aanvalsplan Techniek, Bouw en Energie en stimuleer instroom en behoud vakkrachten in de sector.
  • Stimuleer met extra financiering dat zij-instromers gestimuleerd worden om een ‘flexibele’ overstap te maken (naar het vakmanschap in de bouw en infra).

Updates