Onderwijs- en instroom­zaken

AFNL en NOA vinden dat de overheid meer moet investeren in bouw(gerelateerde) en technische opleidingen met voldoende regionale spreiding, ook als deze kleinschalig zijn. Daarnaast moet in samenwerking met de overheid de keuze voor onderwijs/opleidingen in ambachtelijke bouw, afbouw en infraberoepen worden gepromoot, om voor de toekomst voldoende vakmensen te kunnen opleiden.

Updates