Bouwen en wonen, infra­structuur, klimaat en ruimte

Regel snel en structureel een oplossing voor Stikstofprobleem in de bouw

Een structurele oplossing van het gehele stikstofprobleem is essentieel om door te kunnen bouwen aan de broodnodige huisvesting en essentiële infrastructuur. AFNL en NOA vragen de politiek snel positie in te nemen en met ambitieuze natuurherstelprogramma’s te komen om te voorkomen dat de huisvestingsambities onhaalbaar en de infrastructuur vastloopt.

Updates

Voorkom stilleggen bouw door regelgeving

Het voorkomen van het stilleggen van de bouw en infra ten gevolge van PFAS-achtige stoffen moet in de toekomst worden voorkomen. Dit geldt eveneens voor allerlei ontwerp-Aanvullingsregelingen, zoals Geluid Omgevingswet. Dit soort regelingen leiden tot te veel onduidelijkheid en onzekerheid en zetten de bouw van 100.000en woningen op het spel.

Lees verder

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen

AFNL en NOA willen dat de politiek prioriteit geeft aan de realisatie van duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen. Anticyclisch investeren in de woningbouw is de manier om dat te realiseren.

Lees verder

Werk met lokale en provinciale Klimaatakkoord-agenda’s

AFNL en NOA vragen de politiek regie te voeren op lokale/provinciale klimaatagenda’s. Als gemeenten en provincies een lokale/provinciale klimaatagenda opstellen, weten burgers en mkb welke keuzes lokaal/regionaal gemaakt worden ter zake energie, infrastructuur, enz. Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra, die een grote binding met de regio/gemeenten hebben, kunnen daarop inspelen en onderscheidend werken met hun vakmensen.

Lees verder

Meer regie op ruimtelijke ordening

Er moet meer regie komen op ruimtelijke ordening om de enorme bouw- en verduurzamings-opgave voor de komende jaren te kunnen ‘handelen’. Het liefst bij één toekomstig minister van VRIM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu) zien, die alle aspecten van ruimtebenutting, zoals economisch, duurzaam en klimaat coördineert.

Lees verder

Regel snel en structureel een oplossing voor Stikstofprobleem in de bouw

Een structurele oplossing van het gehele stikstofprobleem is essentieel om door te kunnen bouwen aan de broodnodige huisvesting en essentiële infrastructuur. AFNL en NOA vragen de politiek snel positie in te nemen en met ambitieuze natuurherstelprogramma’s te komen om te voorkomen dat de huisvestingsambities onhaalbaar en de infrastructuur vastloopt.

Lees verder