Innovatie

Vernieuwing stimuleren

‘Innovatieslag maak je gezamenlijk’

De bouw- en infrasector is het fundament waarop andere sectoren kunnen bouwen. Om die omslag te kunnen maken, moet ruimte worden gecreëerd voor ontwikkeling van nieuwe producten en vernieuwende projecten. De sector kan veel meer dan alleen bouwrijp maken en vol- en afbouwen. Uitgedaagd door maatschappelijke eisen aan en vraagstukken van woon-, werk- en leefmilieu en betrokken bij sociale innovatie, verdient de sector het volwaardig mee te draaien en samen met kennis- en onderzoeksinstellingen innovaties te ontwikkelen om toekomstige uitdagingen te realiseren. Denk aan herbestemming van leegstaande kantoren tot combinaties van nieuwe woon-, werk- en leefomgeving, renoveren van de bestaande woningvoorraad met duurzame oplossingen, de aanleg van een toekomst- en klimaatbestendige infrastructuur en een zo optimaal mogelijke mobiliteit. AFNL wenst hierin gezamenlijk op te trekken met overheidsinstanties en overheidsopdrachtgevers om samen tot oplossingen te komen.

AFNL vraagt daarom aan de politiek:

  • Investeer mee in kennis en innovatie om de kwaliteit van bouwprocessen en projecten te verbeteren en gebruik daarbij de kennis en kwaliteit van mkb-aannemers.
  • Zorg voor voldoende kennis bij overheidsopdrachtgevers.
  • Richt niet alleen op prijs bij aanbestedingen, maar meer op innovatieve oplossingen en kwaliteit.
  • Stapel niet te veel opdrachten en creëer een gelijk speelveld voor mkb-aannemers, zodat deze een eerlijke kans hebben bij inschrijving op aanbestedingen.

Updates