MKB Algemeen

MKB-aannemers willen bouwen!

Een woning, een appartementengebouw, een bedrijfsgebouw, een zwembad of ziekenhuis, de ondergrondse infra voor een nieuwbouwwijk, een weg, fietspad, wateropslaggebied, brug, kade of dijk. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend en vaak staan we er niet bij stil dat dit allemaal wordt gebouwd door mkb-aannemers. Mkb-aannemers die vanuit hun gespecialiseerde vakmanschap de basisbezetting van de bouwplaats verzorgen.

Direct en indirect zorgen mkb-aannemers in bouw en infra ervoor dat grote maatschappelijke opgaves als woningbouw, renovaties, verduurzaming, klimaatverbetering succesvol kunnen worden volbracht. Vakmanschap in combinatie met de innovatiekracht van mkb-aannemers maken dit mogelijk. Daarmee zijn mkb-aannemers essentieel voor werkgelegenheid, economie en welvaart en als geen ander betrokken bij de lokale leefomgeving en vertegenwoordiger van de menselijke maat.

Discussies over zorg, onderwijs en opvang van vluchtelingen worden veelal gevoerd vanuit een oogpunt van schaalvergroting en kostenreductie, terwijl een opzet naar de maat van het mkb veel beter inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen van nu. Het mkb staat midden in lokale gemeenschappen, waarin het individu centraal staat. Korte lijnen, gedeelde verantwoordelijkheid, servicegevoeligheid, verwevenheid met de regionale arbeidsmarkt, gemeenschapszin en sponsoring van lokale initiatieven zijn eigenschappen die moeten worden gekoesterd en benut om maatschappelijke integratie en sociale cohesie te versterken.

Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL) geeft u met dit manifest een aantal oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan een duurzame maatschappelijke transitie met welvaart en werkgelegenheid. Waarbij de Aannemersfederatie zich inzet om samen met de overheid en marktpartijen in te steken op het behoud en versterking van vakmanschap, kennis en innovatie. Mkb is de banenmotor en motor van de economie waar heel Nederland trots op is! Samen met de overheid willen wij deze motor verder versterken.

/uploads/Aannemersfederatie_Manifest_DEF_v4.pdf

Updates