Een structurele oplossing van het gehele stikstofprobleem is essentieel om door te kunnen werken aan de broodnodige huisvesting en essentiële infrastructuur. AFNL en NOA vragen de politiek hierop snel positie in te nemen en met ambitieuze natuurherstelprogramma’s te komen om te voorkomen dat de huisvestingsambities onhaalbaar en de infrastructuur – ondergronds (water, elektra, data, riool) en bovengronds (commercieel én sociaal verkeer) – volledig vastloopt. Zodanig, dat ook wordt voorkomen dat een regeling weer onderuit wordt getrokken. Natuurlijk vinden AFNL en NOA dat elke sector die bijdraagt aan de uitstoot een bijdrage moet leveren en dat onderling verwijsgedrag niet helpt. Echter, enige proportionaliteit is wel op zijn plaats, nu de aanlegfase van bouw- en infraprojecten slechts 0,6% bijdraagt aan de depositie, terwijl met het merendeel van de projecten juist verdere verduurzaming en natuurherstel wordt beoogd. De vergunningverlening door gemeenten en provincies moet snel op gang komen.