AFNL en NOA zien het klimaatakkoord als een kans voor mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra om zich op basis van vakbekwaamheid te onderscheiden. AFNL en NOA willen vakkrachten voor de sector behouden, aantrekken en opleiden door hen perspectief op vakwerk te bieden. Het klimaatakkoord draagt daar in belangrijke mate aan bij. Mkb-aannemers, vaak met een grote binding met de regio en gemeente en niet te vergeten met particuliere woningbezitters, willen daarin een voortrekkersrol spelen onder het motto;  “MKB bouwt aan en in de regio!”. AFNL en NOA vragen de politieke partijen ook hier regie te voeren om in overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO), te komen tot een plan waarmee alle gemeenten en  provincies zich verplichten een Agenda Klimaatakkoord op te stellen. Deze regionale en lokale agenda’s zijn nodig om aan mkb-aannemers en burgers duidelijk te maken welke lokale keuzes er in het kader van het klimaatakkoord worden gemaakt. Vragen die daarbij aan de orde moeten komen zijn: welke energiebronnen worden centraal gesteld?, hoe worden deze infrastructureel aangelegd en beschikbaar gesteld? en wanneer mogen burgers rekenen op een mogelijke aansluiting op deze infrastructuur en energiebronnen? Door deze vragen te adresseren en te beantwoorden kunnen drempels om door te pakken op de klimaatdoelstellingen bij mkb-aannemers en burgers worden weggenomen.