AFNL en NOA maken zich zorgen over de consequenties van ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Onduidelijkheid in de randvoorwaarden voor woningbouw levert grote vertraging op bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en vergunningverlening. Nieuwe vertraging in de woningproductie is zeer onwenselijk, zeker met de gevolgen van de recente stikstof-, PFAS- en coronacrises. De Woningbouwalliantie - waarbij AFNL en NOA zijn aangesloten – riep juni 2020 de Tweede Kamer en het kabinet op geld vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. Ook moet de politiek regie voeren zodat het vrijmaken van de gevraagde middelen leidt tot een spoedige realisatie van de enorme woningbouw- en verduurzamingsoperatie. AFNL en NOA vinden dat die regie het beste kan worden neergelegd bij een Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur  en Milieu (VRIM). Dat moet niet alleen de kaart van heel Nederland als leidraad hanteren, maar alle aspecten van ruimtebenutting coördineren met de juiste bevoegdheden om bindend te sturen waar nodig, bijvoorbeeld uit economische, duurzaamheids- of klimaatoverwegingen.