Voorkom problemen á la PFAS

AFNL en NOA zijn positief over het feit dat er nu definitieve landelijke achtergrondwaarden voor PFAS zijn vastgesteld. Dit zal tot enige verruiming in het grondverzet gaan zorgen. AFNL en NOA vragen de politiek te voorkomen dat soortgelijke problemen opnieuw gaan spelen door duidelijke richtlijnen te stellen over de volgorde van aanpak. Grondverzet en -transport via onwerkbaar lage waardes verbieden, terwijl de productie en stort van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) limietloos doorgaan, is de wereld op zijn kop. Daarnaast zou het nuttig zijn als de onderzoekscapaciteit en -snelheid bij laboratoria en instituten als het RIVM wordt uitgebreid, zodat onderzoeken/testresultaten van ZZS snel beschikbaar komen en definitieve maatregelen worden getroffen in plaats van tijdelijk onwerkbare limieten.

Voorkom stilleggen bouw door nieuwe geluidsregeling

Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vreest dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. AFNL en NOA hechten grote waarde aan een hoogwaardig woonmilieu waar bewoners en gebruikers beschermd dienen te worden tegen overmatige geluidsbelasting. Maar de nieuwe aanvullingsregeling leidt tot veel onduidelijkheid en onzekerheid, waardoor uitstel of afstel op de loer ligt voor de bouw van honderdduizenden woningen. AFNL en NOA verzoeken de politieke partijen om actie te ondernemen, zodat de ruimtelijk ontwikkeling doorgang kan vinden en de ambities van 845.000 extra woningen tot 2030 mogelijk gemaakt worden.