Ook de MKB-Toets op het concept-wetsvoorstel destijds, wees al uit dat deze wet niet zou gaan werken en alleen maar extra administratieve rompslomp voor het mkb zou betekenen.

De Aannemersfederatie heeft altijd al aangegeven dat de wijze waarop de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid discriminatie wilde tegengaan door werkgevers hun wervings- en selectieprocedures schriftelijk te laten vastleggen en te beboeten als dit niet gebeurt, geen recht doet aan de feitelijke praktijk bij bedrijven en met name het mkb. En het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft destijds zelfs het advies gegeven om deze wet niet in te dienen. Ook het ATR concludeerde dat nut en noodzaak van dit wetsvoorstel ontbraken en benadrukte dat dit voorstel onwerkbaar is voor het mkb. Goed dus dat de Eerste Kamer hier een stokje voor heeft gestoken.

Uiteraard is het voorkomen van discriminatie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt een loffelijk streven en dat ondersteunt de Aannemersfederatie van harte. In de bouw en infra werft een mkb-werkgever echter niet op afkomst, geslacht of een gebrek, maar op kwaliteit en vakkennis. Door bij voorbaat alle ondernemers te belasten met het bewijzen van onpartijdigheid, wordt het doel voorbijgeschoten. Juist welwillende ondernemers worden hierbij geraakt, hoewel zij niets anders doen dan hun werk en daarbij voor werkgelegenheid in ons land zorgen.