Het is nog niet direct merkbaar, maar op 1 juli begint de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Onlangs nam de Eerste Kamer de nieuwe pensioenwet aan, waardoor werkgevers met werknemers nieuwe afspraken over het pensioen moeten gaan maken. Pensioenfonds bpfBOUW gaat hier natuurlijk mee aan de slag. De totale transitieperiode zal zo’n 3,5 jaar duren.

Zieke AOW’er

Per 1 juli 2023 heeft een zieke AOW’er nog maar 6 weken recht op loondoorbetaling. Dat is nu nog een periode van 13 weken. Mocht een AOW’er vóór 1 juli ziek worden, dan geldt dat hij/zij recht heeft op de regeling van 13 weken loondoorbetaling.

Visie op re-integratietraject verplicht

Per 1 juli 2023 zijn werkgever én werknemer verplicht om bij ziekte van een werknemer beiden hun visie te geven op het re-integratietraject. Conform de Wet Verbetering Poortwachter moet na 8 weken ziekte een plan van aanpak zijn opgesteld. Werkgever en werknemer moeten dit in overleg doen. Door verplicht te stellen dat werkgever én werknemer hun visie moeten geven op het verloop van dit proces, moet er grotere betrokkenheid ontstaan in deze periode van herstel.

Thuiswerken grensarbeiders

Grensarbeiders mogen vanaf 1 juli 2023 tot 50% van hun arbeidstijd thuiswerken zonder dat ze het recht op sociale verzekeringen in Nederland kwijtraken. Iemand is grensarbeider wanneer hij/zij in Nederland werkt maar in het buitenland woont. De werknemer én de werkgever moeten dit aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland.

Plastic wegwerpverpakkingen

Door het jaar heen verbruiken we in Nederland onnoemelijk veel plastic. Om het gebruik van plastic te ontmoedigen, is het per 1 juli verboden om gratis plastic wegwerpverpakkingen mee te geven. Dit mag dan alleen nog tegen een vergoeding. Een herbruikbaar alternatief, of  een verpakking zonder plastic mag wel gratis worden verstrekt.

Wettelijke betaaltermijn

Vorig jaar is de wettelijke betalingstermijn van het grootbedrijf naar het mkb aangepast van 60 naar 30 dagen. Voor lopende contracten gold er een overgangsperiode van 1 jaar. Dit betekent dat op 1 juli 2023 alle contracten tussen grote bedrijven en het mkb aangepast moeten zijn en dat dan de betalingstermijn van maximaal 30 dagen geldt.

Stijging minimumloon

Jaarlijks stijgt op 1 januari en op 1 juli het minimumloon. Omdat lonen in de CAO-Afbouw hoger liggen, wordt er in onze sectoren niet veel gewerkt op basis van het minimumloon, maar dit zijn de wettelijke bedragen die afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, minimaal per uur uitgekeerd moeten worden. Per 1 juli stijgt het minimumloon met 3,13%. De daglonen van uitkeringen als WAO/WIA, WW en ZW stijgen mee.