AFNL Academy

Bij de AFNL Academy kunnen in de toekomst trainingen worden gevolgd op het vlak van de bouw cao, werken met zzp'ers en het winnen van aanbesteden. Aangezien het een pilot betreft, staat nu alleen de training werken met zzp'ers open voor inschrijving.

Een leven lang leren begint bij de AFNL academy

AFNL ACADEMY