Door veranderde omstandigheden - gestegen rente, gestegen bouwkosten en toegenomen bevolkingsgroei - wordt het steeds moeilijker om nieuwe woningen te bouwen. Alleen als alle partijen een stapje extra zetten, kunnen we de bouwproductie op gang houden. En door de inzet van extra maatregelen. Zo heeft minister De Jonge al een aantal maatregelen genomen om de bouw niet stil te laten vallen, waaronder de Startbouwimpuls. Projecten die door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen doordat ze hun businesscase niet meer rond krijgen, kunnen in aanmerkingen komen voor deze Startbouwimpuls. 

Inventarisatie van bouwprojecten 

De woondealregio’s en gemeenten spelen een belangrijke rol bij het inventariseren en ophalen van de projecten die in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. Met deze inventarisatie kan inzicht worden gekregen om hoeveel en wat voor projecten het gaat. Daarnaast kunnen de beoordelingscriteria worden aangescherpt en biedt het ondersteuning in het voorbereiden van de proposities. De oproep aan alle partijen, ook woningcorporaties en marktpartijen, is om de projecten zo snel mogelijk kenbaar te maken.

Randvoorwaarden (knock-out criteria)

Om aanspraak te kunnen maken op de Startbouwimpuls dienen de projecten te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
1. Start bouw woningen uiterlijk in 2024/2025.
2. Oplevering woningen uiterlijk 36 maanden na start bouw (2027/2028).
3. Het betreft permanente woningbouw.
4. Aandeel betaalbare woningen is minimaal 50%.
5. De betrokken ontwikkelaar/woningcorporatie onderschrijft de aanvraag.
6. Juridische zekerheid over het moment van start bouw, bijvoorbeeld een onherroepelijk bestemmingsplan

Beoordelingscriteria (zeving en ranking)

De beoordelingscriteria bepalen de zeving en ranking van de aanvragen. Die hebben betrekking op onder andere de zekerheid start bouw 2024/2025, het aantonen van de noodzaak van de rijksbijdrage, wat medeoverheden, corporaties en marktpartijen zelf al hebben bijgedragen en betaalbare woningen.

Op de hoogte blijven van de Startbouwimpuls? Dat kan door te mailen met een verzoek voor toevoeging aan de mailinglijst. Ook kunnen vragen worden gesteld via sbi@minbzk.nl.