Introductie minimumuurloon

Op 1 januari 2024 vindt de introductie plaats van het minimumuurloon. Dat uurloon is gebaseerd op een 36-urige werkweek; alle verschillen die er waren tussen het dag-, week- en maandloon op minimumniveau verdwijnen. Bovendien vindt op 1 januari de halfjaarlijkse indexatie van het wettelijk minimumloon plaats (3,75 procent).

Dat betekent dat het minimumuurloon voor werknemers die 21 jaar of ouder zijn, vanaf 1 januari 2024 € 13,27 bedraagt. Voor werknemers tussen de 15 en 20 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 minimumjeugduurlonen. Per leeftijd geldt een ander bedrag. Deze zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. 

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding gaat in 2024 (naar verwachting) omhoog van € 89.000 naar € 94.000. Voor werknemers van wie het dienstverband buiten hun eigen schuld afloopt en een hoger jaarloon dan € 94.000 hebben, is het maximum het jaarloon.

Hogere arbeidskorting

Om werken meer te laten lonen, gaat de arbeidskorting op 1 januari 2024 omhoog van € 5.052 naar € 5.532.

Werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt kleiner. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom daalt van 3% naar 1,92%. Voor dat deel van de loonsom dat boven de € 400.000 uitkomt, blijft de vrije ruimte 1,18%.

Vergoeding woon-werkverkeer/zakelijk verkeer

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Thuiswerkvergoeding

Ook het maximum voor de onbelaste thuiswerkvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog, van € 2,15 naar € 2,35.

AOW-leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd in 2024 is 67 jaar. Deze was 66 jaar en tien maanden. De AOW-leeftijd blijft tot en met 2027 67 jaar, in 2028 stijgt die weer – tot 67 jaar en drie maanden. Ook in 2029 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden.

STAP en SLIM

Het STAP-budget vervalt per 1 januari 2024. Er is nog budget over – € 73,7 miljoen daarvan wordt als extra budget toegevoegd aan de SLIM 2024-2027, de stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen.