We staan voor grote maatschappelijke opgaven waarbij de rol van ondernemerschap en investeringen van ondernemers onmisbaar zijn. Maar willen ondernemers nog wel investeren in dit land? Over deze en andere vragen gaat de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat die VNO-NCW en MKB-Nederland nu voor de tweede keer laten uitvoeren. Door deze peiling jaarlijks te herhalen kan er een goed beeld worden gevormd van de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat in ons land.

Wij roepen u daarom op om deel te nemen aan deze peiling. Het invullen ervan kost u slechts enkele minuten. U heeft tot 9 februari de tijd om deel te nemen; klik hier voor de vragenlijst.