Donderdag 18 januari organiseert Aannemersfederatie Nederland een themabijeenkomst over de transitie naar Zero Emissie materieel. 

Een ambitie die voortkomt uit het klimaat akkoord en die onze sector op dit moment tegemoet treedt met twee programmalijnen, Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Twee programma’s die moeten bijdragen aan een gefaseerde transitie naar schoon emissieloos materieel met het doel om als sector een bijdrage te leveren aan het halen van de Klimaat doelstellingen (Parijs akkoord).

15.30 uur        Opening door Riek Siertsema – Voorzitter AFNL

15.35 uur        Inleiding op de programmalijnen SEB en ZES

Door: Jaco Uittenbogaard – directeur AFNL

16.00 uur       Wat gaan deze programmalijnen betekenen in de praktijk.

Door: Nico Willemsen - Beleidsmedewerker Cumela

16.30 uur        Wat kunnen aannemers nu al doen om hun bedrijfsvoering te ‘vergroenen’ en zich voor te bereiden op Zero-emissie materieel?

Door: GP Groot

17.00 uur        Samenvatting – Wat hebben we gehoord? Wat nemen we mee?

17.15 uur        Afsluiting – Riek Siertsema, Voorzitter AFNL

Aansluitend aan de themabijeenkomst, rond 17.30 uur, nodigen wij u uit voor een buffet in ons bedrijfsrestaurant.

In verband met de catering vernemen wij graag uiterlijk maandag 15 januari wie wij mogen verwelkomen bij deze themabijeenkomst en/of zal deelnemen aan het buffet.

We zien uw reactie graag per e-mail tegemoet op secretariaat@aannemersfederatie.nl