Ook zijn er weer nieuwe loon- en salaristabellen met ingang van 1 januari 2024.

U treft de nieuwe CAO Bouw en Infra 2024 en de nieuwe loon- en salaristabellen zoals die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn hieronder aan.

CAO Bouw en Infra 2024

Loontabellen bouwplaats medewerkers 2024

Salaristabellen UTA medewerkers 2024