OCW wilde subsidie stopzetten
Het ministerie van OCW wilde de subsidie aan het meldpunt stopzetten, maar de Kamer besloot voor 2021 en 2022 jaarlijks 200.000 euro vrij te maken. In september is een brief gestuurd aan de ministers van SZW, EZK en OCW. Daarin werd opgeroepen het Meld- en expertisepunt te behouden, omdat er zorgen waren over de toekomst van het kleinschalig specialistisch vakmanschap.

Onterechte beëindiging
De sector telt honderden ambachten waar 80.000 mensen werken en die gezamenlijk een jaarlijkse omzet van 10 miljard euro hebben. Het ministerie van OCW had de afgelopen vijf jaar jaarlijks 450.000 euro uitgetrokken voor het werk van het Meld- en expertisepunt, maar kondigde aan die subsidie eind 2020 te willen beëindigen. Onterecht volgens werkgeversorganisaties en deze gingen onder andere in overleg met partijen in de Tweede Kamer.

Expertisepunt speelt belangrijke rol 
De breed gedragen motie voor de subsidie was ingediend door Kamerlid Bruins (CU), samen met coalitiegenoten Van Meenen (D66), Kuik (CDA) en Smals (VVD). Zij benadrukten dat het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ‘een belangrijke rol vervult in het behoud van ambachten en het opleiden van vakmensen’. 

29 oktober 2020