Maatregelen
Om veilig te kunnen doorwerken is het van belang het protocol te volgen. Dit protocol is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en sluit aan op de huidige maatregelen van de overheid. Het belangrijkste is om de basisregels te blijven volgen:

Blijf thuis bij klachten en laat je testen; Houd 1,5 meter afstand van anderen; Was je handen regelmatig; Nies en hoest in je elleboog.

Signaal
De aanpassing betreft het advies voor het gebruik van mondkapjes bij contactmomenten. Hiermee geven de sectoren Bouw & Techniek een duidelijk signaal aan vakmensen, bedrijven en hun klanten dat zij alles in het werk stellen om veilig te kunnen doorbouwen.

Advies gebruik mondkapje
Een mondkapje of een face shield kunnen in aanvulling op bovenstaande regels gebruikt worden. Daarnaast is een mondkapje verplicht als er sprake is van:

Bedrijfsmatig vervoer met meer dan twee personen. Verplaatsingen in publieke binnenruimtes. Werkzaamheden in publieke binnenruimtes waarbij het werkgebied niet afgezet kan worden.

Bij het werken bij particulieren achter de voordeur wordt bij het eerste persoonlijke contact met de klant (beheerder of bewoner) een mondkapje of face shield gebruikt. Hierbij worden dan met de klant afspraken gemaakt om veilig te kunnen werken, zonder gebruik te hoeven maken van een mondkapje of face shield.

Houd bij het werk 1,5 meter afstand en plan activiteiten op tijden dat er zo min mogelijk mensen aanwezig zijn. Als je te maken hebt met bewoners die geen afstand houden (bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking) ga dan in overleg met de opdrachtgever. Plan de werkzaamheden op rustige momenten, bijvoorbeeld als mensen bij de dagbesteding zijn, of juist als mensen in de woonvoorziening zijn, tijdens maaltijden, et cetera. Je opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om veilig werken mogelijk te maken.

Als je te maken hebt met bewoners die aandringen op het gebruik van een mondkapje of face shield dan kan daar gehoor aan worden gegeven, mits jij en de bewoners zich houden aan de basisregels uit het protocol. Vraag dan of zijzelf ook een mondkapje willen dragen.

In twee gevallen gebruik je nooit een mondkapje of face shield:

Als je al adembescherming draagt (FFP2, halfgelaat, volgelaat, et cetera). Als het dragen van een mondkapje gevaarlijk is. Bijvoorbeeld als je werkt met draaiende delen of bij elektra. Schat die risico’s vooraf in en gebruik geen mondkapje als dit een risico vormt. Mocht dit problemen geven met handhavers, opdrachtgevers of beheerders van ruimten, verwijs ze dan naar het protocol en laat hen zo nodig contact opnemen met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

Meer informatie
Ter ondersteuning van het protocol zijn er diverse, handige documenten ontwikkeld. Hierin vind je meer informatie per situatie en maatregel.

De FAQ-lijst met veelgestelde vragen en antwoorden De Checklist dagindeling voor vakman Diverse infographics en postersDiverse infographics en posters

29 oktober 2020