Maak je als opleidings- of individueel leerbedrijf gebruik van deze subsidie, dan ontvang je:

Een aanvangssubsidie van € 500,- bij begin van de opleiding en Een afrondingssubsidie van € 750,- bij diplomering.

Voorwaarden
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je hier: www.volandis.nl/subsidies. De belangrijkste zijn:

De leerlingwerknemer is gestart met een opleiding BBL in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. De werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra. De leerling werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week. Er is sprake van een erkend leerbedrijf. Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf.

Aanvragen
Gebruikmaken van deze stimuleringsregeling is eenvoudig. Vanaf 1 november 2020 kun je de volledige aanvraagprocedure digitaal doorlopen via het Leermeesterportaal, cursusportaal.volandis.nl/login, van Volandis. Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de stimuleringsregeling BBL? Daarvoor kunt u terecht bij Volandis: tel. 0341 – 499 299.