Publicatie uitzendwerk in de bouw & infra

Bij uitzendwerk in de bouw & infra geldt altijd een aantal regels uit de cao Bouw & Infra. Dit is geregeld in de ABU- en de NBBU-cao voor Uitzendkrachten en in de cao Bouw & Infra. CAO-partijen in de Bouw & Infra hebben nu een publicatie (/uploads/Publicatie-Uitzendwerk-in-de-Bouw-Infra.pdf) ontwikkeld met een daar bijbehorende flyer (die in meerdere talen beschikbaar is /uploads/Flyer-Uitzendwerk-in-de-BouwInfra.pdf) welke duidelijk maakt welke cao-regels dit zijn. 

Uitzend-cao’s

De uitzendonderneming die in de bouw & infra actief is, is verplicht een uitzend-cao toe te passen. Dit kan de ABU-cao voor Uitzendkrachten zijn of de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. In beide gevallen gelden de aanvullende regels uit de cao Bouw & Infra die in deze publicatie zijn opgenomen.

Op deze hoofdregel bestaan drie uitzonderingen.

Uitzonderingen

Voor de uitzendonderneming geldt niet de ABU- of NBBU-cao, maar de cao Bouw & Infra als:

- het uitzenden van uitzendkrachten naar werkgevers in de bouw & infra de hoofdactiviteit is en deze uitzendonderneming bovendien geen lid is van de ABU of de NBBU

- de uitzendonderneming onderdeel is van een bouw- en infraconcern en/of

- de uitzendonderneming een paritair afgesproken arbeidspool is die arbeidskrachten uitzendt naar werkgevers in de bouw & infra.  

In deze gevallen is de uitzendonderneming verplicht de hele cao Bouw & Infra toe te passen. De volledige tekst van de cao Bouw & Infra kunt u hier vinden op onze website.  

Deze publicatie en flyer zijn bedoeld om de uitzendonderneming, uitzendkracht en inlener inzicht te geven in de regels voor uitzendwerk in de bouw & infra.