AFNL: Stevig regeldruk programma Kabinet ontbeert nog reductiedoelstellingen

Het Kabinet heeft op aandringen van branches, waaronder AFNL en NOA, in MKB-Nederland-verband een nieuw regeldrukprogramma voor mkb-ondernemers gepresenteerd, dat uitgaat van een sectorale aanpak.

Het regeldrukprogramma ziet er stevig uit, maar helaas ontbreken op dit moment nog harde reductiedoelstellingen. Wel heeft het ministerie van EZK het voorstel van MKB-Nederland overgenomen voor een sectorale aanpak. De sector bouw- en onderhoud is één van de eerste zes sectoren waar op basis van mkb-indicatorbedrijven, knelpunten en kosten in kaart worden gebracht. Hierna moet een sectorprogramma gaan leiden tot daadwerkelijk terugdringen van regeldruk.