Het coronasteunpakket wordt door mkb-aannemers –nog- nauwelijks tot niet gebruikt; drie echte mkb-ers vertellen in BouwBelang wat er wel moet gebeuren om aan het werk te kunnen blijven. Hierop sluit de AFNL-NOA-beleidsnotitie -verwoord in de Nieuwsrubriek- met het oog op de begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer en de verkiezingen gelijk aan; de notitie kreeg niet voor niets de titel: Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft’. Daarnaast in BouwBelang 4 ‘van circulair pionieren naar volledig circulair’ en nieuwe geluidsnormen die de woningbouw bedreigen.
Een jonge directeur-aannemer van een tegelzetbedrijf geeft in dit blad aan hoe hij de regie in handen houdt en de struggle met elektrische voertuigen op de bouwplaats wordt belicht. Ten slotte wordt met een woningbouwcorporatie bekeken hoe renoveren vooruitkijken is en is de CAO-onderhandelaar gevraagd of de nieuwe cao bouw & infra ondanks de korte looptijd de urgente onderwerpen dekt.

 Klik hier voor BouwBelang 4

13 oktober 2020