In de voorziening met grondstoffen en materialen is het overheidsbeleid gericht op het terugdringen van het primaire grondstoffenverbruik. Daarnaast wordt in het kader van een circulaire economie gestreefd naar een grotere inzet van hergebruikte of hernieuwbare grondstoffen en materialen. De bouwopgaven en het overheidsbeleid dat hieraan is gekoppeld hebben gevolgen voor de gehele keten van winning en voorziening van grondstoffen, productie van materialen en componenten tot de realisatie en het gebruik van bouwproducten in de woningbouw, utiliteitsbouw en gww.

Met dit EIB-rapport wordt een eerste inzicht gegeven in wat de ambities rond duurzaamheid en circulariteit in de komende jaren kunnen betekenen voor de bouwopgaven en de brede bouwketen.

In het rapport staan vier hoofdvragen centraal:

  1. Wat zijn de belangrijkste stromen van grondstoffen en materialen die in de bouw worden gebruikt?
  2. Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen rond duurzaamheid en circulariteit voor de komende periode?
  3. Hoe kan de toekomstige vraag naar bouwgrondstoffen en -materialen zich ontwikkelen in een aantal scenario's?
  4. Welke beleidsacties zijn mogelijk?

U treft het volledige onderzoek hieronder aan.

/uploads/EIB-rapport_Bouwgrondstoffen_en_-materialen_juni_2024_003.pdf