Zij zien zich hiertoe genoodzaakt omdat het kabinet niet voor hun ultimatum integraal akkoord is gegaan met hun eisen.  De bij de AFNL aangesloten branches zijn aangeschreven door de bonden.

Sector voor voortzetting regeling

Als sector staan wij achter de voortzetting van de zwaarwerkregeling. In de nieuwe cao bouw en infra is afgesproken dat de huidige zwaarwerkregeling per 1-1-2026 voortgezet wordt met 5 jaar tot 1-1-2031. De verlenging kan echter alleen door de overheid worden besloten.

“De zwaarwerk regeling is belangrijk -ook voor de leden van AFNL- en de bonden staan nu aan het verkeerde loket,” benadrukt Arno Snellen, onderhandelaar  namens de werkgevers en bestuurslid van Aannemersfederatie Nederland.  

“Tot nu toe is de vakbond niet ingegaan op het verzoek om terug te keren aan de onderhandelingstafel. Aan de CAO tafel is het al geregeld, het is nu aan de polder en de politiek om het te regelen” .

Aannemersfederatie Nederland  roept de vakbonden op om de acties bij bouwbedrijven af te blazen en het gesprek met MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het ministerie van SZW te hervatten.

Wat te doen bij stakingen

Voor vragen staat de helpdesk van de Aannemersfederatie klaar: u kunt mailen naar vanderveen@aannemersfederatie.nl of bellen naar 0318-544900

Ultimatum en stakingen

De vakbonden stellen de volgende drie eisen:

  1. De RVU moet voor onbepaalde tijd worden verlengd.
  2. Het bedrag dat maximaal boetevrij aan een werknemer mag worden betaald als die werknemer voor zijn AOW-leeftijd stopt met werken, moet worden verhoogd met in elk geval het bedrag dat bij doorwerken tot aan de AOW-leeftijd aan pensioenpremie zou zijn betaald.
  3. De RVU moet zo worden ingericht dat sociale partners aan de cao-tafels bepalen, met behulp van een gevalideerd systeem, wanneer er sprake is van zwaar werk zodat de RVU in de specifieke behoefte van werknemers met zwaar werk voorziet.