Wat houdt de regeling in?

De medewerker heeft een diploma voor een opleiding bbl2, bbl3 of bbl4 gehaald in het domein: bouw- en infra, afbouw, hout en onderhoud of techniek en procesindustrie. De medewerker heeft tijdens deze opleiding minimaal 6 maanden een arbeidsovereenkomst én een beroepspraktijkvormingsovereenkomst gehad met de werkgever waar je de opleiding hebt gevolgd. De medewerker ontvangt de diplomabonus eenmalig van de werkgever waar hij of zij de opleiding heeft gevolgd. De medewerker overhandigt deze werkgever een afschrift van het diploma met een diplomadatum die ligt in de periode 1 september 2021 tot 1 september 2023.

Bent u werkgever in de Bouw & Infra en heeft u een diplomabonus aan een werknemer uitbetaald? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een subsidie van € 2.900. Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagproces vindt u op https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/subsidies.

13 oktober 2021