Oppassen voor nieuwe gezondheidscrisis door besluiteloosheid
Bouw, afbouw en infra hebben redelijk kunnen doorwerken in de coronacrisis maar de stikstofcrisis speelt nog steeds. Als deze niet op korte termijn wordt beslecht, ontstaan er komende tijd problemen in onze sector, aldus Riek Siertsema, voorzitter van AFNL-NOA. Nieuwbouwwijken komen niet van de grond, aanleg en onderhoud van bovengrondse infra raakt ver achterop en als aan ondergrondse infra geen onderhoud wordt gepleegd, kunnen we binnenkort de volgende gezondheidscrisis verwachten door lekkende riolen en waterleidingen.

Lage btw dient twee doelen
MKB-aannemers willen graag door- en meebouwen met het Kabinet, maar dan moet er in Den Haag ook wel worden doorgebouwd, zodat weer besluitvorming kan plaatsvinden. Teleurstellend is ook dat het Kabinet tot nu toe het voorstel van AFNL en NOA niet oppakt voor een lage btw op arbeid ter zake verduurzamen, energie besparen en circulair bouwen en slopen. Hiermee worden naast werk en werkgelegenheid ook maatschappelijke doelen als verduurzaming, energiebesparing en circulair bouwen gediend.

Meer regie met minister van VRIM
Voor wat betreft de formatie doen AFNL en NOA de politiek nogmaals de suggestie met een minister van VRIM te gaan werken, zodat er weer en meer regie komt op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu. En als dat gebeurt kan het nieuwe kabinet zo aan de slag met de door veel partijen in de bouw ondertekende Actieagenda Wonen, die is aangeboden aan de politiek. Hierin geven partijen gezamenlijk aan hoe de overheid daadwerkelijk tot meer nieuwbouw kan komen om aan de woningnood het hoofd te bieden.

21 september 2021