Naar aanleiding van geluiden ‘uit het veld’ rondom de implementatie van ‘Veiligheid in Aanbesteding’ (ViA), de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, SCL) spraken 12 collega-brancheorganisaties elkaar met de vraag of bij hun achterban vergelijkbare zorgen heersen. Dit bleek breed te leven. Dit leidde tot een gezamenlijke brief aan GCVidB namens branches. Het volledige nieuwsbericht en de door de 12 branches verstuurde brief treft u hier aan.

Lees het volledige nieuwsbericht Bekijk de brief welke vanuit een twaalftal branches is verstuurd aan het Veiligheidsoverleg GCVB

19 oktober 2021