De wijze waarop de staatssecretaris voornemens is discriminatie tegen te gaan, namelijk door werkgevers hun wervings- en selectieprocedures schriftelijk te laten vastleggen, doet geen recht aan de feitelijke situatie. Het gaat erom wat er in de praktijk daadwerkelijk gebeurt. AFNL-NOA is dan ook van mening dat dit voorstel niet de oplossing zal zijn voor het daadwerkelijke probleem. Door bij voorbaat alle ondernemers te belasten met het bewijzen van onpartijdigheid, wordt het doel voorbijgeschoten. AFNL-NOA hoopt dan ook – net zoals het Adviescollege Toetsing Regeldruk ATR - dat de staatssecretaris het wetsvoorstel niet zal indienen.

 Download hier de brief aan de staatssecretaris

7 november 2019