Nederland zit al maanden op slot. Door de veranderende wetgeving op het gebied van stikstof en PFAS, worden er bijna geen vergunning in de bouw- en infrasector meer afgegeven. Tijdens de actiedag van 30 oktober jl. is duidelijk gemaakt dat het water veel ondernemers tot aan de lippen staat. Het kabinet zal nu snel moeten gaan doorpakken. Zeker gezien het grote economische belang wat hiermee gemoeid is en de schade die nu al is veroorzaakt. Ondernemers moeten werknemers naar huis sturen, ontslagaanzeggingen worden gedaan, flexibele vakkrachten zitten al thuis en arbeidspools gaan weer draaien om werknemers aan het werk te houden.

Met al die onzekerheid en de aanhoudende zorg over de (nabije) toekomst, zijn sociale partners in de bouwsector van mening dat er op dit moment geen basis en vertrouwen is om te starten met de onderhandelingen. Het wachten is eerst op politieke maatregelen. Bonden en werkgevers hebben wel de ambitie uitgesproken om begin 2020 alsnog te beginnen met de onderhandelingen in de hoop dan meer zekerheid te hebben.

2 november 2019