Werkgevers en bonden waren afgelopen november dicht bij een akkoord en de werkgevers in de bouw en infrasector zien nog steeds voldoende aanknopingspunten om tot een afronding te komen die goed is voor iedereen. Daarbij staan vijf zaken centraal die overeenkomen met de zorgen van de bonden, zoals meer kans op indexatie, koppeling met levensverwachting, maatwerk om eerder te kunnen stoppen. 
De problemen zoals geschetst door de bonden zijn niet van toepassing op de pensioenen van de werknemers in de bouw & infra sector.

We raden u aan deze aankondiging serieus te nemen en u voor te bereiden op eventuele acties. De acties kunnen ook in en om uw bedrijf plaatsvinden. Werknemers in de Bouw & Infra hebben het recht te staken. De vredesplicht in de cao Bouw & Infra (art. 95 lid 3 ) is niet van toepassing op de landelijke actie.

Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden? Lees verder op het ledengedeelte van de website of kijk in het extra ledenbulletin dat in maart is verzonden.

Heeft u vragen? Bel onze helpdesk, telefoon: 0318 - 544900

8 maart 2019