Helaas hebben AFNL en NOA moeten besluiten het CobouwCafé gepland voor 4 november 16.00 uur in Nieuwspoort te annuleren en hier op een ander moment op terug te komen.

Op 4 november op exact hetzelfde tijdstip is er in de Tweede Kamer een ingelast rondetafeldebat over huisvesting asielzoekers, waaraan dezelfde Kamerleden als bij het CobouwCafé aanwezig zouden zijn, deelnemen.
Er is geprobeerd om het CobouwCafé van 4 november te verschuiven naar een ander moment op deze dag. Echter,dit geeft te veel onzekerheden qua deelname aan het politiek debat om doorgang te laten vinden. Daarom is besloten het CobouwCafé uit te stellen tot een ander nader te bepalen moment.